Skip links

Past President

CIM Past President

LT. Judda Bahadur Shrestha

2024 – 2028

LT. Chandra Bahadur Pandey

2028 – 2030

LT. Brig. Bhupalman Singh Karki

2030 – 2032

C.P Lohoni

2032 – 3038

Gyan Chandra Dugar

2038 – 2049

Nanda Kishor Rathi

2028 – 2030

LT.  Mahendra K Golchha

2049/12/11 – 2056/4/20

Sushil K. Dhanw

2056-2060

Kishor K. Pradhan

2061/1/1 – 2062/4/32

Ashok K. Murarka

2028 – 2030

Dinesh Golchha

2064 – 2070

Shiva Shankar Agarwal

2070-2073

Mukesh Upadhayay

2073-2075

Bhim Ghimire

2075-2077